Mimořádná nabídka PC her! -
Prosinec 2006

Prosinec-mix o koních

29. prosince 2006 v 11:04 | vivi
Jednorožec
Bílá srst,klapot koní
růže,lilie-to vše kolem voní.
Zář do tmy přináší,
světlo z rána donáší.
Hříva zlatá,ocas stejný
zařící roh čarodějný.
Žhnoucí oči,rychlé nohy,
a kopyta barvy duhy.
Nezvítězí žádná zlověst,
jednorožec není pověst.
17

Prosinec-uzdění a sedlání

29. prosince 2006 v 10:47
Uzdění a sedlání
Správně osedlat a nauzdit koně je nutno se dobře naučit, stejně jako je třeba umět jej odstrojit. Koně můžete uzdit či sedlat buď již ve stáji, nebo až po vyvedení na dvůr. V tomto případě musí mít kůň nasazenou ohlávku, aby bylo možné ho bezpečně držet. Při nasazování uzdečky se chovejte tiše a klidně. Snažte se udržet přátelský kontakt s koněm. Výstroj před nasazením vždy důkladně zkontrolujte.
Uzdění: Nejdříve se musíte přesvědčit, zda nánosník a podhrdelník nesou zapnuty. Po přetažení otěže přes hlavu koni sundejte ohlávku, ale nechejte ji viset na krku. Je to důležité, neboť v případě potřeby můžete koně snadno přidržet.

1. Zasunutí udidla- Levý palec vložte koni do koutku huby (zvíře ji otevře) a šetrně zasuňte udidlo. Dejte si pozor, abyste koně neuhodili do zubů. Někteří koně jsou na uzdění tak zvyklí, že tlamu otevřou automaticky, když mu před ní udidlo dáte.
2. Přes uši- Nátylník přetáhněte za uši tak daleko, aby se nacházely v prostoru mezi nátylníkem a čelenkou. Tento úkon provádějte opatrně, kůň je uši zvlášť citlivý. Kštici přehoďte přes čelenku.
3. Upínání řemínků- Postupně zapněte nánosník a podhrdelník. Nesmějí být však utaženy příliš těsně. Pod řemeny by mělo být možné volně zasunout 2 prsty.
Sejmutí uzdečky: Před sejmutím uzdečky na krk koně volně pověste ohlávku. Teprve potom rozepněte nánosník a podhrdelník. Jednou rukou uchopte otěže a nátylník a přetáhněte je směrem dopředu (před oči koně). Kůň sám uvolní stisk udidla, které potom snadno vytáhnete z tlamy. Znovu ale dbejte na to, abyste koně náhodou neuhodili do zubů.
Sedlání: Třmeny jsou vytaženy nahoru a podbřišník, na jedné straně zapnutý, je přehozen přes sedlo. Při přenášení sedla si je položte na předloktí a pevně držte, aby jste jej neupustili a tím poškodili vnitřní kostru.
1. Správné nasazení- Nejprve koně uvažte. Pak k němu přistupte z levé strany a sedlo s dečkou zvedněte nad kohoutek. Teprve potom sedlo posuňte do správné polohy. Tento pohyb vždy provádějte po směru růstu srsti. Vypněte dečku a zkontrolujte, zda leží hladce pod velkými bočnicemi.
2. Upnutí podbřišníku- Podbřišník provlékněte koni pod břichem a z levé strany jej přitáhněte. Ne však příliš těsně! Mezi podbřišník a tělo koně by se měla volně zasunout ruka. Utáhněte zápinky podbřišníku jen tolik, aby udržely sedlo. Dotáhnete je až těsně před jízdou. Nakonec prsty zkontrolujte, zda kůže není podbřišníkem někde skřípnutá. Tuto kontrolu proveďte na obou stranách.
Sejmutí sedla: Při snímání sedla nespěchejte, pracujte klidně a opatrně. Sedlo ihned uložte na vyhrazené místo, aby nedošlo k jeho poškození.
1. Zvednutí třmenů- Třmeny vytáhněte směrem nahoru k sedlu, aby k němu zcela přilehly. Pak skrze třmeny protáhněte vrchní i spodní třmenové řemeny.
2. Sejmutí sedla- Opatrně rozepněte podbřišník, aby neuhodil koně do nohy nebo břicha. Pak jednu ruku vložte pod přední rozsochu a druhou pod zadní rozsochu. Sedlo opatrně stáhněte koni z hřbetu směrem k zádi koně. Podbřišník, aby nepřekážel, přehoďte přes sedlo.
Ustrojený kůň: Po nauzdění a osedlání koně vždy zkontrolujte správné zapnutí všech řemenů a překontrolujte, zda jednotlivé součásti dokonale přiléhají k tělu koně. Pozornost věnujte i uložení udidla v tlamě. Případné záhyby na nánosníku a čelence musíte vyrovnat. Zjístíte-li, že kůže pod sedlem je nakrabacená (tvoří mělké záhyby), uhlaď ji. Přitom si můžete pomoci postupným zvednutím nohou koně.
Dokonale ustrojený kůň: Kůň může dosahovat požadovaného výkonu jedině tehdy, je-li bezvadně ustrojen. Veškerá výstroj musí odpovídat jeho velikosti a tělesným proporcím. To platí zvláště o šířce sedla. Úzké sedlo koně dře a tlačí. Zvíře je pak neklidné a narušena je i plynulost jeho pohybů.
Zdroj:www.00.helik.sblog.cz. A vy pište taky zdroje když ode mě něco kopírujete

Prosinec-chody koně

26. prosince 2006 v 22:01
Základní sed jezdce

Správný sed na koni je odvislý na délce třmenů, které upravujeme podle:
 • délky paže
 • volně spuštěné nohy, kdy kotník sahá k třmenovému můstku
 • délku určí cvičitel


 • Správný sed jezdce by měl vypadat takto:
 • hlava vzpřímená s pohledem dopředu
 • trup vzpřímený, pružný v kroku, ve vysokém klusu a pracovním cvalu svislý ke hřbetu koně, v lehkém klusu a rychlejším cvalu nakloněn mírně dopředu podle rychlosti.
 • ramena jsou volně spuštěná s pohyblivými klouby, vyklenutý hrudník
 • paže volně spuštěné (ne křečovité držení), předloktí je prodlouženou osou otěže
 • sedací kosti - jsou oboustranně rozloženy po obou stranách hřbetu a v nejhlubším místě posedu
 • stehno je lehce položeno po celé přední ploše, kolena měkce přiložená k sedlu
 • holeň je se stálým dotykem s koněm, lehce přiložena na zadním okraji podbřišníku
 • paty prošláplé, špička mírně od koně
 • záda vyztužená v kříži
 • ramena, kyčel a pata jsou v jedné přímce


 • Nejčastější chyby v sedu jezdce jsou:
 • hlava obrácená k zemi
 • kulatá záda, ramena příliš dopředu, zapadlá hruď
 • lokty od těla
 • ruka a palce ve vodorovné poloze
 • vyosení sedací kosti (větší zatěžování jedné strany)
 • nepřiložené stehno s koleno
 • špička příliš odvrácená od koně, držení patou
 • nadměrné vychýlení svislé osy těla
 • holeně nadměrně posunuta dopředu nebo dozadu • Působení na koně

  1. SEDEM
 • vyztužením páteře, tlakem sedacích kostí a mírným zakloněním pobízí jezdec koně dopředu. Při zatížení levé nebo pravé strany, nutíme koně pohybovat se v daném směru. Pobídky sedem mají velký vliv na rovnováhu a stejnoměrný pohyb koně.


 • 2. HOLENÍ
 • jezdec působí na koně nepřetržitým nebo jemným, silným stiskem za podbřišníkem, přičemž je holeň stále ve stejné poloze.


 • 3. OTĚŽÍ
 • jezdec jí určuje chod, ruch a směr pohybu koně. Jezdec jí nutí koně k přilnutí. Dobrý jezdec používá otěž jemně a citlivě, přičemž je jeho ruka nezávislá na sedu.


 • 4. HLASEM
 • u mladých koní se používá k pobízení dopředu: používá se hlavně k uklidnění koně.


 • 5. BIČÍKEM
 • plácnutím po pleci bičíkem pobízíme koně dopředu. Pobídku bičíkem za podbřišníkem používáme k vypracování návyku na pobídky holeněmi a popř. k vynucení poslušnosti.


 • 6. JEZDECKÝM TAKTEM
 • je součástí teoretického vybavení každého jezdce. Úroveň a zdatnost každého jezdce se pozná při zacházení s koněm. Dobrý jezdec spolupracuje s koněm neznatelnými pomůckami, špatný jezdec působí hrubě na koně. Jezdecký cit a takt je součástí přirozené inteligence.
  Nadměrné užívání bičíku, hrubé zacházení s koněm k dobrému jezdci nepatří. Musíme citlivě rozlišit zda se u koně jedná o nepochopení pomůcky nebo o vzdorovitost.
 • A teď už k jednotlivým chodům koně

Krok
Krok
Je to nejdůležitější chod, nejpomalejší, nejméně namáhá a kůň vydrží déle pracovat (používá se při těžké práci např. u chladnokrevníků).
 • rychlost koně je v kroku 6 - 8 km.
 • nohosled je téměř stejnosměrný, slyšíme 4 údery kopyt. • krok by měl být čistý, živý, prostorný a jistý
 • odchylkami mohou být - mimochod či kohoutí krokKlus
Klus
Je to druhý chod kon�%9

Prosinec-Stáří koně

26. prosince 2006 v 21:53 | vivi
Stáří koní
Stáří koně můžeme posuzovat kromě jiného také podle chrupu. Není to sice nic jednoduchého, přesto určit stáří podle zubů lze celkem spolehlivě až do věku dvanácti let. Později je to již obtížné a vyžaduje to značné zkušenosti a znalosti.
Takže věk určujeme podle charakteristických změn na řezácích. Uprostřed třecí plochy řezáků se nachází prohlubenina, která se směrem ke kořenu zužuje - tzv. jamka.

Rozeznáváme 3 hlavní období:
 • Mléčný chrup - do stáří 2,5 let
 • Výměna mléčných zubů za trvalé - od 2,5 - 5 let
 • Zánik jamek a jejich přeměna ve stopy jamkové - od 6 - 12 let


 • Rozdělení zubů
  • řezáky
  - mléčných 12

  - trvalých 12
  • Špičáky
  - mléčných 4 (klisny nemají)

  - trvalých 4 (klisny nemají)
  • Třeňáky
  - mléčných 12

  - trvalých 12
  • Stoličky
  - mléčných 0

  - trvalých 12

  U hřebců se špičáky vyměňují ve 3,5 - 5 letech.
 • zdroj www.horselove.blog.cz..
 • zdroj jsem se rozhodla psát protože chci být férová a když si něco okopčíte vy ode mě tam taky prosím napište zdroj

Prosinec-vlastní kůn

26. prosince 2006 v 21:48 | vivi

Nejdřív malé varování

Nemůžu začít jinak, než upozorněním, že vlastní koník je sice něco úžasného, ale člověk by v době jeho pořizování už měl aspoň trošku umět jezdit a starat se o něj. Jinými slovy, pokud si ještě nejste dost jistí ani ve cvalu, raději si přečtěte článek Jak začít jezdit a na vlastního čtyřnožce ještě nějakou chvíli zapomeňte. Navíc je dobré si uvědomit, že kromě samotného koníka potřebujete pořídit také sedlo, uždění a zbytek výbavy, jako je čištění, deka a podobně. Ovšem zdaleka největší zásah do rozpočtu působí pravidelné výdaje na jeho ustájení, žrádlo, kováře a veterináře, které jdou měsíčně do několika tisíc!
Pokud opravdu nevíte, co děláte (jakože pak nevím, proč ještě strašíte na této stránce), rozhodně nedoporučuji o pokusech s ustájením miláčka ve vlastní režii doma na dvorku ani uvažovat. Nejlepší je ubytovat ho v nějaké stáji, kde má společnost a dobře se o něj postarají zkušení lidé. To znamená, že zde koně nestojí v boxech po kolena v hnoji, mají dostatek (což neznamená nadbytek) dobrého žrádla, výběh... a lidé s nimi opravdu umí zacházet. Dobrá věc je rozhodně i vytápěná sedlovna, kvalitní jízdárna a nejlépe i hala, kruhová ohrada a další zázemí, dostupného trenéra nevyjímaje. Nicméně kvalitě většinou odpovídá cena. Rozhodně je dobré prohlédnout si víc stájí, abyste měli s čím srovnávat.
Ne každému také dojde, že i když se na jízdárně prohání už poměrně obstojně, jsou tamní koně většinou čas od času vyléčeni ze zákazníky způsobených zlozvyků zkušeným jezdcem, takže se u nich naplno neprojeví. Vašeho vlastního koně ale už nejspíš nikdo jiný udržovat nebude a po pár týdnech se můžete taky pěkně divit, co jste si to vlastně koupili. A ani když už něco málo umíte, není sem tam dohled trenéra na škodu.
Úplnou sebevraždou je pak pořízení rozkošného hříbátka, nejlépe potom, co vaše malá dceruška viděla nějaký pěkný realistický film. Dokonce ani pro pár let jezdícího člověka nebývá pořízení mladého neobsednutého koně nejlepší nápad.

Jak tedy vybrat

Konečně se tedy dostávám k samotnému výběru a koupi koně. Jako svého prvního je nejlepší si vybrat staršího (ale ne zas úplně starého) zdravého jedince, který už má nějaké zkušenosti s tím, co si od ježdění slibujete. Určitě nebude nejlepší nápad, pořizovat si z dostihů vymateného a fyzicky odrovnaného anglického plnokrevníka, pokud je vašim cílem předvádět se na soutěžích ve western pleasure. Pro začátek je nejlepší valach, protože kobyly bývají někdy trošku náladvější, ovšem to vůbec nic není ve srovnání s hřebci, kteří do rukou začátečníka vůbec nepatří.
Většina lidí je sice ráda za jakéhokoli koně a mnohdy by ani neměnili, ale pokud máte na výběr, pak i když chcete jen jezdit do lesa, není od věci zjistit si o tomto tématu co nejvíc z různých zdrojů. Prostudujte si typické vlastnosti a využití různých plemen, dobře si rozmyslete své požadavky a proberte vše s někým zkušeným, který se vám zrovna nesnaží něco prodat.
Stejně ale bude mít nejspíš poslední slovo naprosto neplánovaný kůň, který si vás prostě nějak získá. Jen doporučuji se i tak nejdřív dobře zamyslet nad jeho charakterem, stupněm výcviku, zdravotním stavem a vašimi současnými schopnostmi.
To bohužel taky není žádná sranda. Koňský handl je obchod jako cokoli jiného a každý vám bude svého šampióna vychvalovat do nebeských výšin a sebezjevnější nedostatky bude tutlat a maskovat jak armádní rozvědka i před vlastním bratrem natožpak před vámi. Ty nejlepší koně si logicky každý nechá pro sebe, a tak dostat se za rozumnou cenu ke slušnému zvířeti je velké štěstí. I když zase úplně nemožné to není.
Někdy je taky možné zachránit svého budoucího oře za velmi lákavou cenu z jatek, ale to je spíš zábava pro někoho s hodně dobrými znalostmi a touhou po dobrodružství. Většinou tam totiž končí zvířata stará a nemocná nebo lidmi extrémně zkažená. Z těch zkažených se sice ještě můžou vyklubat skvělí koně, ale jen v rukou opravdového mistra. Pak se tam taky objevují ještě chudáci levně prodaní "do dobrých rukou", avšak odlišit tyto často vcelku dobré nešťastníky od těch dříve jmenovaných může být obtížné i pro ostříleného koňáka. Navíc je to zážitek spíš pro silnější povahy.
Ať už se o nějakém koni na prodej doslechnete z jakýchkoli zdrojů a za jakékoli situace, vždycky se na něj zajeďte podívat s někým nezúčastněným, kdo se v této oblasti dobře orientuje. Koně si pořádně vyzkoušejte ze země i ze sedla a naprosto ideální je sjednat si nějakou zkušební dobu například formou pronájmu, což bohužel nebývá zrovna vždy možné a ani to nemusí znamenat snahu zakrýt nějaký nedostatek. Málokdo je prostě ochoten riskovat, že mu koně za měsíc odrovnaného vrátíte.
Když vše vypadá dobře, vyplatí se zaplatit veterináře a ani věci jako rentgen končetin nemusí být na škodu. Úplně ideálního jedince nenajdete, nicméně minimalizovat možnost problémů se určitě vyplatí.

Konské piškvorky

26. prosince 2006 v 8:59 | Simonkaa12 |  On-line hry

Koňské piškvorky

V této hře hrajete piškvorky. Vy jste hlava koně a protivník mrkev

Ovládání: myš


Obleč si koně

13. prosince 2006 v 17:21 | frantika.blog.cz |  On-line hry

Obleč si koně

V této hře si musíte vyčistit koně a potom jej nauzdit nebo osedlat. Doporučuji všem !!!


Land of the unicorns

13. prosince 2006 v 17:18 | Simonkaa12 |  On-line hry

Land of the unicorns

V této hře se vám zobrazí tento obrázek:


Na ty tři koně co jsou na obrázku budete dávat různé mašle, deky atd...

(klikněte na obrázek a hra se vám spustí)

Horse maker

13. prosince 2006 v 17:16 | www.frantika.blog.cz |  On-line hry

Horse maker


V této hře si musíte nejdříve koníka vytvořit a pak mu dát sedlo, uzdu atd...


Clean the palomino

13. prosince 2006 v 17:15 | frantika.blog.cz |  On-line hry

Clean the palomino

V této hře musíte co nejlépe vyčistit koně.


Koňský had

13. prosince 2006 v 17:13 | Simonkaa12 |  On-line hry

Koňský had

Klasická hra ,,Had" , ale místo hada je tu koník, který honí jablko!!!

Ovládání : šipky


Stay the distance

13. prosince 2006 v 17:12 | Simonkaa12 |  On-line hry

Stay the distance

Vyberte si koně, nasedněte na něj a snažte se vyhrát závod. Ale pozor na nedostatek energie...

ovládání: šipky, mezerník-skok, ctrl-bičík


Show jumping 2

13. prosince 2006 v 17:10 | Simonkaa12 |  On-line hry

Show jumping 2

Tato hra je pokračování Show jumping 1

Ovládání: šipkami, mezerník-skok


(aby vám hra fungovala musíte mít adobe shockwawe)

Vyrob si koně

13. prosince 2006 v 17:09 | Simonkaa12 |  On-line hry

Vyrob si koně

Tady si vyrobte koně, dejte mu sedlo, uzdu a jezdce!!!
P.S.- nevím jak se to ukládá, tak až to zkusíte, tak sem napište radu!! :o) Díky!

Lednový balíček- Tříkrálový

12. prosince 2006 v 15:13

Tříkrálový balíček

Tohle všechno najdeš ve svém příštím balíčku!
Tešíš se na Vánoce? Už se nemůžeš dočkat? Přinášíme ti Adventní balíček, který ti čekání spolehlivě zpříjemní!
Za pouhých 448 Kč (+ 48 Kč poštovné a balné)!
Tento balíček obdržíš kolem8.1.2007!
Prosím pamatuj si: stop-kupon na tento balíček musíme obdržet do 21.12.2006
a datum splatnosti je24.1.2007Starshine 1: Duchové na koních procitají
Zajímá tě, jak to všechno začalo? Jak se Lisa ocitla v Jorviku a jak se čtyři kamarádky seznámily? Pak si nenech ujít první díl komiksu Starshine Legacy!

Srdíčko 3 - Cesta za svobodou

Pegas, který je pro Amy vším, co jí zbylo z minulého života, najednou začíná slábnout. Amy se ho snaží zachránit a zároveň pomoci i Srdíčku. Usilovně se namáhá dělat všechno tak, jak by to dělala její maminka, ale přesto se věci začínají hatit. Jediný způsob, jakým může zachránit Srdíčko a pomoct sama sobě, je osvobodit se od maminčina odkazu a najít si vlastní cestu.

Ztracena v divočině

Alice začíná pochybovat o tom, jestli ji vlastně rodiče mají rádi. Nikdy s ní nejedou na dovolenou! Tentokrát Alici místo společného putování odloží na farmě uprostřed divočiny, kde nikoho nezná. Jediné, co jí zlepšuje náladu, jsou haflingové, které na farmě chovají. Prales kolem je však plný nebezpečných zvířat, a když se jednoho dne jeden kůň ztratí, Alice se vydává na dobrodružnou záchrannou expedici...

DVD: Začínáme s jízdou na koni

Sníš o tom, že se naučíš jezdit na koni? Ale nevíš, jak na to? Ve filmu Začínáme s jízdou na koni ti na všechny tvé zvídavé otázky odpoví přední švédští jezdci. Budou ti vyprávět o nezapomenutelných zážitcích a dají ti spoustu dobrých rad.


Hodinky! Přívěsek! Mini sedlo!

Přívěsek ve tvaru sedla s hodinkami! Bude super na tvém batohu nebo na kalhotách. Dej najevo svou lásku ke koním!

Kalendář

Praktický plakát-kalendář na rok 2007

Deníček


Zápisník na všechny tvoje tajnosti. Dá se zamknout, takže si je nikdo cizí nepřečte!

Magická karta

Tentokrát se můžeš těšit na dartmoorského poníka.


Samozřejmě nebude chybět ani Pony magazín a super Překvapení.

animace

11. prosince 2006 v 16:07